Zásady ochrany osobních údajů na eSquirrel

Jako každá aplikace a webová platforma zpracováváme uživatelská data, abychom mohli poskytovat naše služby. Tento úkol bereme s velkou odpovědností a dbáme na to, aby byla Vaše data chráněna nejlepším možným způsobem.

Zásady ochrany osobních údajů jsou formální dokumenty, v nichž vysvětlujeme, jaké informace o vás ukládáme a jak s nimi nakládáme. Toto jsou pravidla pro používání platformy eSquirrel, ke který jsme 100% zavázáni.

Tento užitečný formulář, který shrnuje body pro studentky a studenty, slouží jako pomoc učitelům a studentům. Tento formulář je volitelný. Právní souhlas se zásadami ochrany osobních údajů poskytuje každý uživatel eSquirrel prostřednictvím samotné platformy (ať už Android, iOS nebo Web).

V souhrnu to znamená …

1. Obecně

eSquirrel GmbH (provozovatel www.eSquirrel.at (a další domény v jejich názvu), portál eSquirrel portal.eSquirrel.at a aplikace eSquirrel pro iOS a Android – dále jen „eSquirrel“) se sídlem v Guglgasse 6/2/608, 1110 Vídeň, se snaží udělat vše, co je v jejích silách, aby zabránil neoprávněnému přístupu k datům svých uživatelů. Technická ochranná opatření od začátku („soukromí již od návrhu“), jako je šifrování SSL, důvěryhodná cloudová řešení jako Heroku a AWS v EU, by měla zaručovat nejvyšší možnou bezpečnost dat.

Při registrací uživatel umožnuje eSquirrel shromažďovat, zpracovat a používat osobní údaje nebo je poskytovat třetí straně ve jménu eSquirrel na základě následujících zásad ochrany osobních údajů. Souhlas uživatele zaznamenává eSquirrel.

Uživatel má právo kdykoli odvolat souhlas s použitím jeho údajů, které jsou podrobně popsány níže. Pro zrušení postačuje e-mail na [email protected], ve kterém uživatel uvede e-mailovou adresu, telefonní číslo nebo Facebook / Google ID použité při registraci. Po zrušení nemůže uživatel eSquirrel používat více nebo jen v omezené míře.

eSquirrel se stará o zpracování vašich dat. Chcete-li používat eSquirrel, musíte poskytnout některé osobní údaje a souhlasit se zpracováním. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

2. Shromažďování, zpracování a používání osobních údajů

Za účelem poskytování služeb popsaných ve Všeobecných podmínkách (GTC) pro eSquirrel je nutné shromažďovat, zpracovávat a používat osobní údaje, které uživatel specifikuje, zejména v průběhu registračního procesu nebo při vyplňování svého profilu.

Osobní údaje jsou individuální údaje, které konkrétně identifikují osobu.

V průběhu bezplatné registrace musí uživatel zadat určité informace, bez kterých nemůže být registrace dokončena.

Uživatel při registraci poskytuje následující údaje:

 • Jméno (převzaté z Facebooku/Google login)
 • Příjmení (převzaté z Facebooku/Google login)
 • Jméno rodiče, pokud to vyžaduje věk pro souhlas se zásadami ochrany osobních údajů
 • E-mail adresa nebo telefonní číslo nebo Facebook/Google ID
 • Heslo (vybrané uživatelem, nebo heslo přes Facebook/Google login)
 • Role na equirrel platformě (student, učitel, tréner, jiné)
 • Věk
 • Země trvalého pobytu
 • Jazyk zařízení

Přístup k eSquirrel probíhá pomocí přístupových údajů, které se skládají z e-mailové adresy nebo telefonního čísla a hesla, které definuje, nebo přihlašovacího jména Facebook / Google.

Když se uživatelé přihlašují prostřednictvím e-mailové adresy nebo telefonního čísla, musí tuhle e-mailovou adresu nebo telefonní číslo i potvrdit. eSquirrel uloží datum potvrzení.

Při vytváření eSquirrel účtu se shromažďují některé vaše osobní údaje (jako je vaše jméno, e-mailová adresa nebo vaše telefonní číslo), abychom vám mohli poskytnout naše služby

2.1 Kdo vidí můj pokrok v učení?

Role v eSquirrel

eSquirrel má několik rolí, které můžete použít se stejným účtem. V každé roli můžete dělat různé věci.

Autor. Jako autor můžete psát nové kurzy. Jako i kapitoly, úkoly a otázky.

Učitel. Jako učitel vytváříte nové třídy na základě kurzů. Tyto kurzy jste vytvořili sami nebo používáte kurzy, které pro vás eSquirrel vytvořil s maximální péčí.

Student. Jako student můžete odpovědět na otázky z kurzů, který jste si koupili v samotné aplikaci (tyto třídy se nazývají „Store třída“), nebo které Vám poskytl Váš učitel (tyto kurzy se nazývají „normální třída“).

Nakladatelství. Jako vydavatel můžete vidět prodej generovaný vašimi kurzy eSquirrel a kolikrát byl váš kurz načten.

Druhy třídy
Viditelnost dat zaslaných ostatním členům v rámci profilu eSquirrel, průběh učení a výsledky kvízů závisí na typu třídy, ve které se nacházíte. Rozlišujeme tři typy: Normální, Obchod a Náhled.
Normální. V normální třídě je student spojen s učitelem. Spolužáci jsou ve stejné třídě.

Náhled. Náhled třídy je k dispozici pouze pro autory, kteří sami vytvářejí kurz eSquirrel. V této třídě jsou pouze autory studenti a také učitelé.

Obchod. Tento typ třídy lze zakoupit v aplikaci. Ve třídě není žádný učitel. Všichni studenti, kteří se k tomuto kurzu nepřipojili k učiteli, jsou v této třídě.

Data které sdílíme
Body. Všechny oříšky které získáte v lekci jsou sečteny.
Také existují oříšky které získáte z úkolů které jste opakovaly několikrát – pouze ve vyšší úrovni – které jsou více cenné.
Spolužáci ve vaší normální třídě uvidí vaše body s vaším registrovaným jménem pokud jste v TOP 33% vaší třídy. Pouze vy uvidíte vaši pozici pokud se nacházíte mimo TOP 33%

Spolužáci ve Vaší store třídě uvidí Vaše body s Vaším křestním jménem a prvním písmenem Vašeho příjmení, které jste zadali během registrace pokud jste v TOP 33% Vaší třídy. Pouze vy uvidíte Vaši pozici pokud se nacházíte mimo TOP 33%.

Učební pokrok and analýza učení. Váš učební pokrok, výsledky kvízů a analýza učení (např. co už umíte nejlépe a se kterými otázkami stále máte problém) jsou data, které Vaši učitelé vidí pokud jste v normální třídě. Pouze operátoři eSquirrel vidí tyto informace pokud jste ve store třídě. Tyto informace nebudou sdíleny s žádnou 3. stranou.
Jak budete postupovat v učení, Vaši učitelé pouze uvidí jestli splníte  úkoly načas ale ne kdy jste je přesně splnili.
Všechny tyto informace vidíte shrnout v následující tabulce.
TySpolužáci ve stejném kurzuUčitel
NORMALNÍ
Bodyviditelnéviditelné v TOP 33% třídyviditelné
Učební pokrokviditelnénení viditelnénení viditelné
STORE TŘÍDA
BodyviditelnéZ části viditelné (jméno a první písmeno příjmení), když v TOP 33% třídyNeexistuje v store třídě.
Učební pokrokviditelnénení viditelnéNeexistuje v store třídě.

Váš postup bude uložen na váš účet. Pokud jste v kurzu spojeni s učitelem, uvidí váš pokrok v učení. Uvidí, zda jste splnili úkoly, ale ne kdy.

Vaši spolužáci uvidí vaše skóre, pouze pokud jste mezi TOP 33% Vaší třídy. Pokud jste připojeni k učiteli, vaši spolužáci uvidí vaše celé jméno. Pokud ne, vidí jen Vaše jméno a první písmeno vašeho příjmení.

2.2 Další technické informace

Každý přístup k eSquirrel přenáší data o použití a v případě potřeby je uloží do souborů protokolu. Jedná se o tyto údaje:

 • IP adresa přístupového počítače
 • Typ a verze prohlížeče
 • Model zařízení, název zařízení a operační systém
 • ID uživatele eSquirrel a autentizační kód
 • Název načtené stránky
 • Datum a čas vyhledávání
 • URL odkazu
 • Převedené množství dat
 • Zpráva o stavu, zda bylo vyhledávání úspěšné
 • Data o provedení hovoru

V tzv. přihlašovacích datových sadách jsou při každém přihlášení uživatele k platformě uložena následující data o využití:

 • Datum a čas přihlášení
 • ID uživatele na eSquirrel
 • ověřovací token
 • Typ a verze prohlížeče
 • Model zařízení, název zařízení a operační systém

Abychom povolili push-zprávy, pravidelně odesíláme update aplikace na naše servery a Firebase.

Tato data jsou automaticky shromažďována za účelem poskytování služby eSquirrel uživateli.

Když se přihlásíte do eSquirrel, automaticky se zaznamená další data. Například kdy a ze kterého zařízení jste se přihlásili, aby sme Vám poskytli nejlepší mobilní optimalizovanou službu.

3. Purpose binding

Osobní údaje jsou shromažďovány především proto, aby uživatelé mohli používat eSquirrel bezpečně, hladce a efektivně. V první řadě se tato data používají pro:

 • Poskytování požadovaných služeb uživatele, měření a zlepšení výkonu eSquirrel a jeho obsahu
 • Oznámení služeb, zpráv a propagačních nabídek společnosti eSquirrel, jak to dovolují tyto zásady ochrany osobních údajů.
 • Předcházet, odhalovat a řešit jakoukoli zakázanou nebo nezákonnou činnost a vymáhat smluvní podmínky eSquirrel, řešit spory a řešit problémy.

3.1 Marketing pro vydavatele

U kurzů vytvořených vydavateli a nabízených v in-store aplikaci se můžete rozhodnout, zda může být vaše e-mailová adresa předána vydavateli pro marketingové účely. Povolení ke kontaktu vydavatele lze zrušit po obdržení prvního informačního newsletteru.

eSquirrel používá Vaše data pouze k tomu, aby mohl poskytovat služby popsané v podmínkách.

Pokud chcete, aby Vás vydavatel kontaktoval kvůli zprávám, můžete s tím výslovně souhlasit při zakoupení kurzu v aplikaci. Souhlas můžete odvolat přímo od vydavatele (např. v newsletteru).

4. Poskytování osobních údajů třetím stranám

eSquirrel neprodává, nevyměňuje ani jinak nezveřejňuje osobní identifikační údaje třetím stranám pro komerční účely. eSquirrel předává osobní údaje uživatelů pouze třetím stranám, pokud a v rozsahu, v jakém k tomu uživatel dal svůj souhlas, nebo pokud je eSquirrel povinen tak učinit na základě právních předpisů nebo úředních příkazů.

Uživatel dáva eSquirrel po registraci výslovně oprávnění, posílat jeho údaje školjám a školským úřadům na jejich žádost. Uživatelé budou o tom informováni.

Třetí strany nejsou externími poskytovateli služeb eSquirrel. Patří sem například poskytovatelé hostitelských služeb, plateb nebo newsletter. V části „Subprocesory eSquirrel“ najdete seznam všech poskytovatelů služeb pro eSquirrel.

Použití Google Analytics s funkcí anonymizace

Používáme službu Google Analytics, webovou analýzu společnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA, dále „Google“. Google Analytics používá soubory cookie.
Informace generované těmito soubory cookie, jako je čas, místo a frekvence návštěvy vašeho webu, včetně vaší IP adresy, jsou předávány společnosti Google ve Spojených státech a jsou tam uloženy.
Na našem webu používáme Google Analytics s dodatkem „_gat._anonymizeIp“. V tomto případě bude vaše adresa IP již společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru, a tím bude anonymizována.
Google tyto informace použije k vyhodnocení vašeho používání našeho webu, k sestavování zpráv o činnosti na webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webu a používáním internetu. Google může také předat tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google.
Google netvrdí, že propojí vaši IP adresu s jinými daty poskytovanými společností Google. Instalaci cookies můžete zabránit nastavením příslušného softwaru prohlížeče; Upozorňujeme však, že v tomto případě nebudete moci plně využívat všechny funkce našeho webu.

Použití látky (včetně Crashlytics) v aplikacích

Používáme Crashlytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, v naší aplikační struktuře ke zlepšení aplikace a opravování chyb, jako jsou crashes. Shromážděné údaje budou zpřístupněny anonymně a stanou se majetkem společnosti Google. Jsme upozorněni na selhání a vidíme řádek kódu, který způsobil selhání, typ zařízení a nainstalovaného operačního systému, množství volné paměti a flash paměti a zda je operační systém jailbroken. Tato data používáme k reprodukci chyby v co největší míře a poté k opravě v budoucím vydání.

Data uložená samotnou Fabric jsou obsažena v jejich podmínkách (https://fabric.io/terms).

eSquirrel bude s vašimi osobními údaji nakládat důvěrně a bude je sdílet, pokud vůbec, s výslovným souhlasem. Někteří poskytovatelé služeb (subprocesory eSquirrel) zpracovávají údaje za regulovaných podmínek jménem eSquirrel.

Kromě toho používáme služby jako Google Analytics, které využívají anonymizované údaje ke zlepšení našich služeb.

5. Vytváření anonymních a pseudonymních profilů využití pro optimalizaci služeb

eSquirrel bude provádět výzkum chování svých uživatelů v rámci využívání své služby, anonymizovat a agregovat uživatelská data za tímto účelem. Tyto údaje jsou uloženy v rámci působnosti nařízení EU o ochraně údajů. Vytváření uživatelských profilů slouží výhradně k tomu, aby byla služba eSquirrel efektivnější, bezpečnější a uživatelsky přívětivější.

eSquirrel si vyhrazuje právo agregovat anonymizovaná data za účelem jejich analýzy nebo předat anonymizovaná data do důvěryhodných zdrojů pro analýzu.

6. Použití cookies

eSquirrel používá pro účely poskytování svých služeb tzv. „cookies“. Cookie je textový soubor, který je buď dočasně uložen v paměti počítače („session cookie“), nebo uložen na pevný disk („permanent“ cookie). Soubory cookie obsahují např. Informace o předchozím přístupu uživatele k příslušnému serveru nebo informace o tom, které nabídky byly dříve vyvolány. Cookies se nepoužívají ke spuštění programů ani stahování virů do počítače. Místo toho je hlavním účelem cookies poskytnout nabídku šitou na míru uživateli a učinit využívání služby co nejpohodlnější.

eSquirrel také používá cookies jako součást Google Analytics, viz oddíl 4.

Uživatel má vždy možnost odmítnout nastavení cookies. To se obvykle provádí volbou příslušné možnosti v nastavení prohlížeče nebo prostřednictvím dalších programů. Podrobnosti viz funkce nápovědy prohlížeče používaného uživatelem. Pokud se uživatel rozhodne zakázat cookies, nemůže používat eSquirrel v plném rozsahu na webu.

eSquirrel používá cookies pro své služby – např. nechat uživatele přihlásit se do browseru.

7. Informace o uložených datech

Uživatel má právo kdykoli požadovat informace o osobních údajích uložených v eSquirrel, jejich původu, účelu uložení a příjemci, kterému jsou data předána. Tyto informace jsou zdarma a budou poskytnuty písemně. K žádosti o informace musí být přiložena kopie občanského průkazu v písemné podobě a podepsána rukou na tuto adresu: [email protected]

Máte právo požádat o informace o vašich uložených datech.

8. Vymazání a oprava údajů

Po uzavření účtu budou související osobní údaje smazány. eSquirrel ukládá popsaná data tak dlouho, jak vyžaduje zákon. Může se proto stát, že eSquirrel uchová určitá data i po uzavření účtu. To však nevede k omezení práva na uzavření účtu.

Máte právo zrušit svůj účet a požádat o vymazání vašich údajů.

9. Ověření osobních údajů

Pro ochranu před lidmi, kteří zneužívají internetové služby eSquirrel, používá eSquirrel náhodně automatizované monitorovací nástroje pro náhodné analýzy činností na platformě a kontrolu věrohodnosti vstupu uživatele, bez jakékoli zákonné povinnosti vůči eSquirrel. Některé řetězce nebo přihlašování od různých uživatelů, například ty přicházející z počítače, mohou podezřelou aktivitu zamknout.

eSquirrel náhodně kontroluje správnost a věrohodnost osobních údajů.

10. Současný stav techniky

Uživatel si je vědom toho, že ochrana dat v případě datových přenosů na internetu ještě není komplexně zaručena podle současného stavu techniky. E-maily zejména nepředstavují bezpečnou komunikaci, protože „čtení“ obsahu nelze technicky vyloučit. Společnost eSquirrel za to nenese odpovědnost, sám uživatel se stará o bezpečnost dat, která přenáší do samotného internetu.

Přenos dat na internetu, zejména e-mailů, není 100% bezpečný. Mějte na paměti, když nám něco posíláte přes internet.

11. Disclaimer

eSquirrel nemá žádný vliv na dodržování předpisů o ochraně údajů ze strany provozovatelů externích webových stránek a služeb třetích stran a nemůže převzít žádnou odpovědnost za dodržování předpisů o ochraně údajů ze strany provozovatelů propojených stránek. eSquirrel neschvaluje obsah externích webových stránek, eSquirrel nebo uživatelů propojených webových stránek nebo souborů za žádných okolností.

eSquirrel nepřebírá žádnou odpovědnost za dodržování zásad ochrany osobních údajů externích služeb, na které odkazuje, ani za jejich obsah neodpovídá.

od Května 14, 2018

Otázky?

Kontaktujte nás kdykoli, i když si přejete smazat svůj účet, na [email protected]!

Was sind Unterrichtsmittel eigener Wahl? Und wie kann man damit die eSquirrel-App und -Lernplattform finanzieren?

Die Lernplattform von eSquirrel, sowie alle digitalen Lernmaterialien zu Ihren Schulbüchern können über die Unterrichtsmittel eigener Wahl (UeW) bestellt werden! Für jede Schule gibt es die Möglichkeit, bis zu 15% des Budgets der Schulbuchaktion (SAB) für Unterrichtsmittel eigener Wahl auszugeben.
13. října 2022/přidal Dorna

eSquirrel Business App Launch

Die erfolgreiche eSquirrel App ist ab sofort auch für Unternehmen erhältlich. Wir revolutionieren das Onboarding mit Ihrem Smartphone.
27. září 2022/přidal Dorna

Die Zertifizierungen der eSquirrel App garantieren Qualität und Funktionalität

Zertifizierungen sind für eSquirrel besonders wichtig. Zertifizierungen garantieren ein hohes Maß an Qualität, Sicherheit und Kompatibilität.
27. září 2022/přidal Dorna

Update: Verbesserungen und neue Features in der eSquirrel App

eSquirrel verbessert das digitale und mobile Lernerlebnis kontinuierlich. Wir stellen die verbesserten Features in der App vor.
27. září 2022/přidal Dorna

Akuter Lehrermangel in Österreich — eSquirrel hilft und entlastet

Der aktuelle Lehrer:innenmangel an Österreichs Schulen bereitet den Schulen große Probleme. eSquirrel steht mit einem Lösungsansatz bereit.
27. září 2022/přidal Dorna

Österreichische Zentralmatura: Termine Schuljahr 2022/23

May the force be with you on your Matura! Hier eine Übersicht der Termine für die österreichische Zentralmatura im Schuljahr 2022/2023.
15. září 2022/přidal Tania Pilz

Ukraine Lernpaket

Beitrag zur Integration durch Verminderung von Sprachbarrieren. Ein Gemeinschaftsprojekt von eSquirrel, dem Österreichischen Jugendrotkreuz, Hefte Helfen und dem Bildungsverlag Lemberger
12. dubna 2022/přidal Theresa Stingeder

B2B Sales Manager Deutschland (w/m/d)

4. dubna 2022/přidal Michael Maurer

Lead Software Engineer (w/m/d)

2. dubna 2022/přidal Simon Strassl

Junior Sales Manager (w/m/d) ab 10h/Woche

1. dubna 2022/přidal Michael Maurer

eSquirrel-AutorIn für die Oberstufe (AT)

1. dubna 2022/přidal Michael Maurer

eSquirrel-AutorIn für Deutschland

29. března 2022/přidal Michael Maurer
X
X
X