eSquirrel vie viac

Preskúmajte naše funkcie

Portál pre učiteľov

K učebniciam

eSquirrel je vzdelávací portál s kvízovú aplikáciou pre známe školské knihy a sprevádza Vás a Vašich študentov po celý školský rok.

Zadajte domácu úlohu

Stanovte termín na splnenie úlohy! Študenti dostanú upozornenie priamo v aplikácii! Potom uvidíte, kto a ako dobre urobil domácu úlohu.

Skontrolujte priebeh učenia

Sledujte pokrok v učení celej triedy. Tiež si môžete prezrieť pokrok jednotlivých študentov.

Vytvorte kvízy

Vytvorte kvíz z ľubovoľným počtom úloh – a nastavte čas a deň. Opakovanie v hodine nikdy nebolo také jednoduché!

Learning Analytics

Máte presný prehľad o tom, čo všetko už Vaša trieda vie. Hodnotenie obzvlášť zložitých a ľahkých otázok Vám pomôže optimálne sa pripraviť na hodiny.

K dispozícii offline

Po jednom stiahnutí môžete všetky svoje kurzy používať offline. Na zvládnutie svojich úloh nepotrebujete žiadny ďalší objem dát ani Wi-Fi pripojenie!

Zamykanie a odomykanie úloh

Uistite sa, že študenti plnia iba úlohy, na ktoré sú už pripravení – stačí zamknúť a odomknúť úlohy!

K dispozícii na všetkých zariadeniach

eSquirrel je k dispozícii na všetkých koncových zariadeniach: to znamená, že sa s eSquirrel môžete učiť na všetkých smartfónoch (vrátane starých), tabletoch a na webe.

V súlade s GDPR

eSquirrel dodržuje všetky GDPR nariadenia, môžete platformu bez váhania používať v triede.

Tlačiť pracovné listy

Radšej pracujete s vytlačenými testami alebo pracovnými listami? Žiaden problém!

100% bez reklám

Vy a Vaši študenti sa učíte a cvičíte s našim digitálnym obsahom úplne nerušene, pretože eSquirrel je 100% bez reklám!

Digitálny obsah

Majte jasný prehľad o úlohách skôr, ako ich prejdete na hodine alebo ich zadáte, ako domácu úlohu.

Digitálne prihlasovanie

Študenti môžu klásť otázky k úlohám. Odpovede dostanú v triede alebo e-mailom.

Spravovať triedu

Prezrite si kód triedy, vytlačte si pokyny na inštaláciu, registráciu a pripojenie do triedy, ako aj GDPR pravidlá. Môžete tiež odstrániť študentov a pridať nové miesta.

Cheat Sheet

Iba Vy vidíte riešenia úloh.

Login

Môžete sa prihlásiť pomocou e-mailu, telefónneho čísla alebo iba jedným kliknutím cez Google, Apple, Facebooku a EduApps login.

72-Ohne-Registrierung-einloggen

Bez registrácie

Žiaci môžu aplikáciu používať aj bez registrácie, iba s prezývkou.

Funkcie pre študentov

K učebniciam

eSquirrel je vzdelávací portál s kvízovú aplikáciou pre známe školské knihy a sprevádza Vás a Vašich študentov po celý školský rok.

Riešiť úlohy

Na študentov čaká 8 rôznych formátov otázok, obrázky, zvukové súbory, vzorce a dokonca vysvetľujúce videa.

Riešiť quests

Na úspešné dokončenie učebnej jednotky – takzvanej quest – musí byť každá otázka správne zodpovedaná aspoň raz.

Zbieraj oriešky

Za každú vyriešenú úlohu dostane každý študent 1-3 oriešky. Pri druhom pokuse dostane polovicu, pri treťom pokuse nedostanete nijaký oriešok. Študenti podla orieškov vidia, ako dobre zvládli úlohu.

Dostať sa na ďalšiu úroveň

Opakovaním úloh v rôznych časoch si študenti upevňujú svoje dovednosti a získavajú dôveru vo svoje schopnosti.

Digitálne úlohy

Žiaci dostanú na svoj smartphone oznámenie, keď majú za úlohu splniť nejakú quest ako domácu úlohu.

Opakovanie hodiny (testy)

Študenti môžu robiť kvízy od učiteľov na akomkoľvek zariadení. Potom vidia hodnotenie a presne vedia, čo urobili dobre a zle.

K dispozícii offline

Po jednom stiahnutí môžete všetky svoje kurzy používať offline. Na zvládnutie svojich úloh nepotrebujete žiadny ďalší objem dát ani Wi-Fi pripojenie!

K dispozícii na všetkých zariadeniach

eSquirrel je k dispozícii na všetkých koncových zariadeniach: To znamená, že sa s eSquirrel môžete učiť na všetkých smartfónoch (vrátane starých), tabletoch a na webe.

Vlastný pokrok v učení

V štatistikách študenti presne vedia, ako ďaleko už v kurze postúpili a čo si musia ešte zopakovať.

Leaderboard

Študenti sa môžu porovnávať s najlepšími 33% triedy.

Digitálné prihlasovanie

Študenti môžu klásť otázky k úlohám. Odpovede dostávajú na hodinách alebo e-mailom.

100% bez reklám

S eSquirrel sa učíte bez prerušenia: Sme úplne bez reklám!

E-kniha je vždy po ruke

Vďaka eSquirrel majú študenti vždy svoju učebnicu pri sebe. Otázky su priamo prepojené so správnou stranou v knihe.

Login

Študenti sa môžu prihlásiť pomocou e-mailu, telefónneho čísla alebo iba jedným kliknutím cez Google, Apple, Facebooku a EduApps login.

72-Ohne-Registrierung-einloggen

Bez registrácie

Žiaci môžu aplikáciu používať aj bez registrácie, iba s prezývkou.

Funkcie pre autorov

 • vytvorte si vlastné kurzy na základe svojich učebných materiálov
 • prispôsobte ich farebne svojim učebným materiálom
 • pridajte odkaz na ďalšie webové stránky a e-knihy pre jednotlivé kurzy a úlohy
 • 8 typov úloh
 • ku každej úlohe pridajte obrázok, zvukový súbor, vysvetľujúce video alebo vzorec
 • otázky sa zobrazujú v náhodnom poradí

Tieto kurzy sú optimalizované pre mobilné používanie. Pri vytváraní vlastných kurzov môžete zadarmo používať rovnaké funkcie, ako sú opísané vyššie.

Výhľad

Na tom momentálne pracujeme

 • svoje vlastné otázky priamo pridať do pripravených kurzov
 • duely medzi študentmi
 • ďalšie typy úloh
 • ďalšie Learning Analytics a sledoanie pokroku v triede
 • pre študentov vetší prehľad o vlastnom pokroku
 • rôznorodejšie možnosti exportu
 • ďalšia integrácia do iných nástrojov / LMS

Máte ďalší návrh? Napíšte nám na [email protected]!

X
X
X